vrijdag 6 maart 2015

juwelen/jewelry - MAAK HET ZELF / MAKE IT YOURSELF : project : zwevende meerdradige ketting/ floating multi string necklace


Vandaag laat ik zien hoe je een zwevende ketting kan maken zonder dat je gebruik moet maken van knoopjes of van knijpkralen of andere extra hulpmiddelen.

Today, I'm showing you how to make a floating necklace without the use of knots or crimp beads or other extra's .MATERIAAL/SUPPLIES
materiaal/findings
- verschillende kralen, je keist zelf welke je bij mekaar vindt passen. Ik ging voor kralen van dezelfde kleur maar met verschillende vormen
- gecoate metaaldraad in bijpassende kleur : ik koos goudkleurige draad, dat past mooi bij de kleur van de kralen
- 6 knijpkralen
- een slotje
- 2 ringetjes

- a mix of beads. I chose beads with the same color but different sizes and shapes. Make your own choice
- matching coated metal wire : I chose  gold colored wire
- 6 crimp beads
- a lobster clasp
- 2 jump rings
gereedschap/tools
- schaar of kniptang
- 2 platbektangen

- scissors or cutting pliers
- 2 flat nose pliers
ZO MAAK JE HET/TUTORIAL

Knip  3 dradenaf van een 65 cm lang.

cut 3 pieces of coated metal wire,  each  65 cm


Rijg de eerste kraal aan en rijg ze aan 2 draden tegelijkertijd. Schuif ze tot ongeveer het midden : het is het makkelijkst om vanuit het midden naar de buitenkanten te rijgen.

thread the first bead on 2 threads.
Place the bead in the middle of the treads : to make this necklace you start in the center and thread trough the edges  


rijg terug een kraaltje - in mijn geval 3 rocailles - aan aan 1 van de 2 draden die je daarnet al gebruikte

Thread another bead - in my case 3 seed beads - onto one of the  threads in useRijg een kraal aan 2 draden : gebruik de éne draad die je nog niet eerder gebruikte en 1 van de andere 2

Tread a bead onto 2 pieces of coated metal wire - use the piece you didn't use yet and another oneZo werk je stilletjesaan beide kanten van de ketting af. Soms rijg je een kraal op 1 draad, soms op 2. 

Continue to thread beads on each side : sometimes you use 1 piece of wire, sometimes 2.


1 = loshangende kralen, geregen aan 1 draad
2 = vastzettende kralen, geregen aan 2 draden 

1 = loose beads, threaded onto 1 piece of wire
2 = fixing beads , threaded onto 2 pieces of wire


zorg dat je ze mooi gelijk verdeeld over de ketting. Je kiest daarbij zelf hoe dichtbij of ver van mekaar de kralen moeten komen.

Make sure you thread the beads equally. It's a matter of taste whether you want the beads close to each other or not .


Als de ketting helemaal volgeregen is naar je eigen smaak, moet je ze afwerken met een slotje

Add the closure of the necklace when finished threading


rijg daarvoor 3 knijpkralen aan 

Thread 3 crimp beads haal de draden door een ringetje en rijg ze terug door de 3 knijpkraaltjes

Add a jump ring an thread trough the same 3 crimp beads

knijp de kralen vast
Knip de overtollige draad af 
optie : je kan ook wat hobbylijm aanbrengen aan de draad net naast de knijpkralen en dan de laatst geregen glaskraal daar over schuiven tot tegen de knijpkralen. Da's mooier van afwerking.

squeeze the crimp beads
cut the loose ends
optional : put some glue on the wire next to the crimp beads and  slide the last glass bead over the glue close to the crimp beads. It looks nicer that wayDoe hetzelfde aan de andere kant maar dan met een ringetje waar je het slotje aan vastmaakte 

Repeat this at the other side.
but first : Add a lobster clasp on the jump ring     KLaar ! 
Finished ! 


Ter inspiratie wat kettingen met dezelfde techniek uit de oude doos...

For inspiration : some necklaces I made a while ago using this technique   ...
Looking for more english tuts ? : here ....

Moois van ' Me'donderdag 5 maart 2015

lentekriebels ....

Komen er bij jullie ook zo stilletjesaan hier en daar lentebloemetjes 'dag zeggen' ? 
Bij mij begon het met wat blauwe druifjes in een beschut hoekje van mijn voortuin.
Elk jaar staan er meer dan het jaar ervoor en elk jaar zijn ze de eerste die hun kleur laten zien .
Wat later komen ook de krokusjes piepen. Ik heb er niet zo veel omdat ik geen krokusfan ben.
Maar zo hier en daar een paars of geel of wit kopje mag wel.
Er moet er altijd eentje de eerste zijn : bij mij was het een paars...Maar ook binnen ontluiken bloemen in hun lentetooi.
Ik weet niet welke bloembolletjes deze juist zijn - ik kocht ze in den delhaize en zag ze eigenlijk nooit eerder - maar als ze uitgebloemd zijn krijgen ze een stekje in de tuin en hopelijk komen ze me vanaf dan  elk jaar laten zien wat ze in hun mars hebben....


En de restanten van vorige zalige zomer doen ook nog steeds hun best om schoon te zijn, ook al zijn ze onderussen oud en versleten.
Maar ge moet er niet aan twijfelen dat dat ook schoon is :  dat is bij mensen trouwens niet anders, toch ?   


 Moois van ' Me'

woensdag 4 maart 2015

feiten en onzin over kamperen en aanmelden/inschrijven in scholen

Deze keer een blogpost zonder prentjes.
En met veel tekst.
Af en toe moet dat kunnen..

Ik kreeg zin om dit te schrijven toen ik gisteren hoorde dat Hautekiet ( Vlaams radioprogramma op radio 1 ) het had over de kampeerders voor scholen her en der in Vlaanderen. ( ik heb helaas enkel het begin van het programma kunnen horen )  
Toevallig ken ik wel wat van dat onderwerp - ik ga dat niet verder specifiëren want dat behoort tot het private deel van mijn leven - en ik wil de kennis die ik daarover heb delen omdat ik jaar in jaar uit de grootste onzin tegenkom in de pers  en de publieke opinie over inschrijvingen in scholen.
En ik wil met dit artikel de puntjes eens op de ' i ' zetten en de correcte info delen...
Het is wel een erg vlaams verhaal, Nederlandse lezers gaan dit niet echt kunnen volgen vrees ik ;) 


' er is geen vrije schoolkeuze meer '  
Volgens de wetgeving wil vrije schoolkeuze niet zeggen dat je het recht hebt op een inschrijving in de school van je keuze, maar wel dat je recht hebt op een inschrijving in een school van het net van je keuze. Als jij een katholieke school wil en die is vol maar er is nog een andere achter de hoek die wel plaats heeft, dan komt je recht op vrije schoolkeuze wettelijk gezien niet in het gedrang.

Sommige mensen vinden dat je ook altijd het recht moet hebben om in te schrijven in de school van je keuze. ( wat wettelijk geen recht is dat voorzien is in regelgeving )  En ze zeggen dat dat door de inschrijvingsregels en electronische aanmeldsystemen die in vele steden gebruikt worden niet meer kan.
Maar dat klopt niet.
Vrije schoolkeuze als in ' recht op inschrijving in de school die je wil' heeft namelijk nooit bestaan. Dat kan ook niet. 
Sommige scholen zijn  ( al dan niet terecht, op zich ook een interessant onderwerp om eens over door te bomen ) erg populair waardoor veel meer ouders dan er vrije plaatsen zijn hun kinderen er willen inschrijven. Dat is van alle tijden, ook voor de huidige inschrijvingsregels bestonden was dat zo.
Als een school  20 plaatsen heeft en er willen 50 ouders inschrijven, dan zijn er 30 plaatsen te kort. Scholen kunnen het fysiek niet aan om al die kinderen een plaats te geven en er zullen dus 30 leerlingen geweigerd worden.
Dat was vroeger ook al zo, maar niet zo zichtbaar als vandaag. 
Vroeger bestonden er geen regels over wie een plaats kreeg en wie geweigerd mocht worden en  kozen de scholen uit wie ingeschreven werd en wie niet of werd er gewerkt met wachtlijsten die jaren geldig bleven enz. 
Veel vooral socio-economisch zwakkere  en/of leerlingen met een andere etnische achtergrond of leerlingen met specifieke behoeften en minder goede resultaten kwamen daardoor - voor het bestaan van de inschrijvingsregels - in sommige scholen gewoon niet binnen omdat ze door de scholen werden geweigerd. Vaak net omwille van hun achtergrond.
Maar de laatste jaren is ( gelukkig ) bij dekreet vastgelegd hoe scholen leerlingen moeten inschrijven en hoe ze mogen weigeren en dat maakt dat tegenwoordig andere groepen van ouders ook uit de boot vallen in die scholen waar zij vroeger wél altijd binnen geraakten. En vaak zijn dat in tegenstelling tot de socio-economisch zwakkere ouders of die met een andere etnische afkomst veel mondigere ouders die dat niet gewoon zijn en meer lawaai maken in oa pers. 
De toegang tot die scholen is nu voor iedereen gelijk, Vroeger hing dat af van wie je was of je binnen geraakte of niet .
( Uiteraard gold dat niet in alle scholen : er zijn altijd ook scholen geweest die gewoon  alle leerlingen inschreven die zich aandienden , ongeacht hun achtergrond. )
Ongeacht welk systeem er wordt uitgedacht om de vrije plaatsen in de scholen te verdelen onder de leerlingen die willen inschrijven , men zal nooit kunnen garanderen dat alle kinderen recht op inschrijving hebben in een bepaalde school en er zullen er altijd uitvallen in scholen waar meer vraag dan plaats is.

' zonder kamperen geraak je niet binnen op een school ' 
In sommige scholen klopt dat vandaag de dag.
Maar dat is niet in alle scholen zo.
En kamperen is al helemaal geen voorwaarde om een school te kunnen vinden.
Kamperen aan schoolpoorten heeft verschillende oorzaken : 
- zoals ik hierboven al vertelde, zijn sommige scholen zo populair dat er veel meer mensen willen inschrijven dan er plaats is. In gemeenten waar men geen aanmeldsysteem gebruikt om de vrije plaatsen te verdelen onder de ouders die willen inschrijven zal aan die zeer populaire scholen worden gekampeerd . Vaak is er dan achter de hoek een andere school - die ook goed is - waar je gewoon zonder problemen kan inschrijven. 
- kamperen werkt aanstekelijk : als er ergens aan een schoolpoort wordt gekampeerd, denken mensen al gauw dat dat zo hoort. Een jaar later staan er aan andere scholen ook mensen te kamperen omdat ze denken dat ze anders niet binnen geraken. Zo neemt dat jaar na jaar toe. Maar als je dan gaat kijken naar de realiteit, blijkt dat men vaak zelfs nog plaatsen over heeft nadat elke kampeerder is ingeschreven en bleek het dus helemaal niet nodig om te kamperen. 
Klasse maakte een lijstje over redenen voor wachtrijen en kamperen aan schoolpoorten, je kan het hier lezen


' sinds men in Antwerpen werkt met een electronisch aanmeldsysteem, geraak ik niet meer binnen in een school van mijn keuze en moeten mijn kinderen naar een school die ik niet wil ' 
In Antwerpen ( maar ook in andere grote steden ) heeft men voor de kleuter- en lagere scholen een electronisch aanmeldsysteem uitgewerkt. Dat systeem is een manier om de vrije plaatsen in de scholen op een objectieve manier te verdelen onder de geïnteresseerde ouders. 
Er moet altijd een manier zijn om die vrije plaatsen te verdelen : vroeger was het de school zelf die besliste welke leerling ingeschreven werd en welke niet, daarna was het diegene die eerst was die binnen geraakte met alle kampeertoestanden vandien en nu dus het electronisch aanmeldsysteem.
In Antwerpen is er echter een ernstig probleem dat roet in het eten komt gooien : er zijn in Antwerpen plaatsen te  kort in de scholen , het aantal kinderen dat in Antwerpen naar school zou willen gaan is groter dan het aantal plaatsen in de Antwerpse scholen. Dat maakt het nog moeilijker dan vroeger om in de school van je keuze binnen te geraken omdat er gewoon meer gegadigden zijn voor de vrije plaatsen in die scholen. Dat probleem zou er ook zijn als het aanmeldsysteem niet zou bestaan :  ongeacht op welke manier de beschikbare plaatsen verdeeld worden : als er plaatsen te kort zijn, zullen er altijd kinderen uit de boot vallen. Vroeger waren dat vooral sociaal ecominisch zwakkere leerlingen of leerlingen met een andere etnische achtergrond of andere dooor sommige scholen minder gegeerde leerlingen omdat zij geweigerd werden door vele scholen of omdat zij het niet zomaar georganiseerd krijgen om te kamperen ( als ze al weten dat dat nodig zou zijn ). Nu kan elke ouder - ongeacht zijn achtergrond  - zo'n weigering te horen krijgen omdat men de plaatsen op een eerlijke en objectieve manier verdeelt onder de ouders via het electronisch aanmeldsysteem.
In Antwerpen kijkt men daarvoor naar :  
                - de afstand tussen je adres en de school 
                - of de afstand tussen je werk en de school 
                - of de eerste drie scholen van je lijstje krijgen een extra kans omdat dat écht je absolute voorkeurscholen zijn. 
  
Omdat er een plaatstekort is in de Antwerpse scholen wordt aangeraden om bij het aanmelden minimum 5 ( en dat is eigenlijk écht nog te weinig ) scholen op te geven bij het aanmelden. Het aanmeldsysteem zal heel je rijtje afwerken tot het bij een school komt die plaats voor je heeft.  Maar als er geen school meer op je lijstje staat,  heb je er geen... Het is dus belangrijk veel scholen op te geven!  
Je favoriete school zet je bovenaan en zo maak je een top van je scholen. 
Het klopt dus niet dat je een school toegewezen kan krijgen die je niet wil. Je kan alleen een school toegewezen krijgen die in je lijstje staat en die heb je er zelf ingezet en scholen die je echt niet wil moet je daar natuurlijk niet bij opzetten.

Wanneer je genoeg scholen hebt opgegeven en er geen enkele school plaats blijkt te hebben, ligt dat niet aan het electronisch aanmeldsysteem, maar aan het plaatsgebrek in het Antwerps onderwijs.


' tegenwoordig geraak je als ' echte vlaming ' niet meer binnen op scholen want 'vreemdelingen ' hebben voorrang ' 
Elk jaar is er wel den éne of andere niet al te snuggere ( of liegende ) vlaams belanger die met dit verhaal afkomt. Maar dat klopt niet. Er is namelijk in het verdelen van de vrije plaatsen in de scholen geen enkele manier voorzien waarop mensen met een andere etnische achtergrond makkelijker binnen zouden geraken dan anderen. Er zijn wel mensen die meer kans maken dan andere, maar etnische achtergrond hoort daar niet bij.
Dit kan wel : 
           - als je al een kind hebt in een school, dan kan je je andere kinderen in dezelfde school inschrijven tijdens de voorrangsperiode. Die voorrangsperiode gaat door vóór de aanmeldingen en/of inschrijvingen starten voor de andere leerlingen.
          - hetzelfde geldt voor de kinderen van personeel van de school ( wat ik persoonlijk een beetje raar vind eigenlijk, maar soit :  wet is wet en ik heb ze niet gemaakt)
          - Elke school moet een deel van de plaatsen voorbehouden voor indicatorleerlingen en een ander deel voor niet-indicatorleerlingen. Indicatorleerlingen zijn leerlingen waarvan : 
                * de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft
                * of de ouders een schooltoelage krijgen
( ik was dus een indicatorleerling ) 
Naargelang tot welke groep je behoort en het aantal plaatsen dat de school voor elke groep voorziet , is er voor jou nog wel of geen plaats meer op de school       

Het klopt trouwens wel dat bij inschrijvingen en aanmeldingen gevraagd wordt om op te geven welke thuistaal het gezin heeft. Maar die informatie speelt op geen enkele manier mee bij het al dan niet toekennen van een plaats. Scholen moeten dit wél weten omdat het mee bepaalt hoeveel financiële middelen ze krijgen, niet om te kunnen beslissen of je ingeschreven wordt of niet. 

Ik ben zelf nogal enthousiast over het centraal aanmeldsysteem in Antwerpen. Niet dat daar geen problemen mee zijn en niks aan verbeterd kan worden - het is enorm ingewikkeld bijvoorbeeld - maar van alle methoden van inschrijven in scholen die ik al gekend heb is dit tot nog toe het eerlijkste systeem. Mensen kunnen niet uit de boot vallen omwille van hun achtergrond en da's maar goed ook .

Meer informatie over de wettelijke achtergrond van deze info : 
- omzendbrief over inschrijvingen in het basisonderwijs 
- aanmelden in Antwerpse basisscholen 
- info van het kruispunt migratie


Tenslotte nog dit : moet je voor volgend schooljaar een ( nieuwe ) kleuter- of lagere school hebben in Antwerpen en haar districten : wees dan zeer zeer vlug en meld je kind nog aan via meldjeaan.antwerpen.be . Dat kan nog tot ten laatste vrijdag 6 maart 17.00 uur ! Daarna zal je het moeten doen met het beperkt aantal scholen die nog een plaatsje hebben en dat zal echt niet veel zijn . 
En vul dan mimimum 5 maar liefst nog veel meer scholen in om de kans op een plaats te vergroten ! 

dinsdag 3 maart 2015

oorstekertjes met ... steentjes


Met stenen kan je ook juwelen maken, wist je dat ? 
Oorstekertjes bijvoorbeeld.
Ik maakte ze al eens eerder en besloot er nog wat te maken toen ik in mijn voorraad stenen matchende ministeentjes tegenkwam.
Ze zijn allemaal erg klein, maximum 1 cm 
En echt heel erg schattig aan je orenMoeilijk is dat niet trouwens : je hebt steentjes nodig, en wat  componentenlijm en oorstekertjes. Je plakt de oorstekertjes gewoon op de steentjes en laat dat goed drogen en ze zijn klaar
Al is het erg gemakkelijk om ze te maken , onderschat niet de tijd die je nodig hebt in het zoeken van bijeen passende exemplaren.
Je zou nooit gedacht hebben dat steentjes zo verschillend kon zijn tot je er zoekt die goed bijeen passen.
En helemaal hetzelfde zijn ze nooit.
Da's trouwens verslavend heb ik gemerkt : zet je op een kiezelpad en begin maar te zoeken : je zal al gauw merken dat je daar gewoon niet mee kan stopppen 1 paar zette ik in mijn etsyshopje, voor diegene die er écht heel erg graag in haar oren steekt en het geduld en de tijd niet heeft om op zoek te gaan naar de juiste stenen 


Tijdens het knoeien met lijm herinnerde ik me ineens dat ik ook nog zeer mooie zeer grillige steentjes had liggen die ik eens op een rommelmarkt kocht.
Ik dacht toen dat het splitkraaltjes waren met een rijggaatje in en was al enthousiast aan het bedenken hoe ik ze zou gebruiken ( voor ge denkt dat het wel erg dom was van mij om dat niet grondiger te bekijken : ze zaten in ene doos vol splitkralen ) .
Ik bestelde de duurste kraal die ik ooit kocht  omdat ik die er goed vond bijpassen.
En toen die er eindelijk was ontdekte ik dat de steentjes geen gaatjes hadden....


Maar ik vind ze nog altijd zeer erg mooi en dus rommelde ik daar ook wat in tot ik paartjes vond die samen een oorstekertjespaar zouden kunnen vormen.
 ( ik zette er trouwens eentje van in mijn etsyshopjeIk heb geen idee wat voor soort steen het is : ze zijn nogal donker van kleur, en ze hebben een wat spiegelend effect. 
Ze zijn zilverzwart van kleur maar in sommige van de steentjes zit hier en daar ook een glinstertje goud
Ze zijn erg grillig hoekig van vorm.Schoon hé !Moois van ' Me'


vrijdag 27 februari 2015

juwelen/jewelry - MAAK HET ZELF/ MAKE IT YOURSELF : project : schommelbellen/swinging earrings


Nog eens oorbellen  met ketting. Het lijken wel schommels zoals deze kralen bengelen tussen 2 kettinkjes.
En ze zijn niet moeilijk te maken.
Dat gaat zo : 

A project for earrings with chain. The dangling beads between 2 pieces of chain make them look as if they were swings at a playground.
They are not difficult to make.
This is how it goes : benodigdheden / supplies : 
materiaal/supplies : 
- een paar oorhaakjes
- een stuk ketting ( met kleine schakels : de schakels moeten klein zijn want dat is mooier, maar wel groot genoeg om metaaldraad door te kunnen steken ) 
- 2 grote kralen ( ik gebruikte wielvormige grote kralen, maar je kan daar elke vorm voor gebruiken die je wil ) 
- 4 kleine ronde kraaltjes ( ik gebruikte 4 zeer kleine rode koraalkraaltjes, maar ook hier kan je je eigen goesting doen natuurlijk ) 
- 2 open ringetjes

- a pair of ear wire
- a piece of chain ( small links, but wide enough to put some wire through it )  
- 2 big  beads. (  I used wheel shaped  beads but you can use any shape you like )
- 4 small round beads ( I used tiny red coral beads ) 
- 2 jump rings 

zo maak je het/tutorial  : 

Voor 1 paar oorbellen heb je 4 stukjes ketting van gelijke grootte nodig.
Ik meet ze af door het aantal schakels te tellen.
Je kan de stukjes gewoon afknippen met de kniptang.
De lengte moet je zelf wat inschatten, dat is afhankelijk van wat je mooi vindt. Mijn bellen zijn 6 cm lang en ik gebruikte daarvoor stukjes ketting van zo'n 4 cm

You need 4 equal pieces of chain for 1 pair of earrings.
You can count the amount of links if you want to be sure the chains are all the same size.
Just cut them with your cutting pliers
The length of the chains is a matter of taste : my earrings measure 6 cm the chains measure 4 cm.Rijg 1 klein kraaltje + 1 grote kraal + 1 klein kraaltje op de nietstift ( of kettelstift of metaaldraad ) en maak aan elke kant een oogje.
Het oogje maak je liefst zo klein mogelijk en ze moeten allebei in dezelfde richting staan
Hoe je oogjes maakt kan je hier zien .

Thread 1 small bead + 1 big bead + 1 small bead on an eye pin ( or head pin or piece of metal wire ) and make an eye on each side.
Make the eyes as small as possible and make sure they both point in the same direction 
Here you can see how to make eyes Doe de oogjes voorzichtig terug open ( je kan hier zien hoe je dat moet doen ) en hang aan elke kant een stukje ketting.

Carefully re-open the eyes ( as shown here ) and add a piece of chain on each sideDoe een ringetje open ( op de manier die je hier kan zien ) en hang de uiteinden van de 2 stukjes ketting er aan.

Open a jump ring ( as shown here )  and add the other ends of the 2 pieces of chain  hang ook het oorhaakje aan het ringetje en sluit het terug 

Add an ear wire and close the ring  De eerste bel is klaar 

The first earring is finished 
Maak nu een tweede

make another one to complete the pair
Meer juwelentuts ? kijk eens hier...
More jewelry tutorials :  here Moois van ' Me'


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...