woensdag 13 februari 2019

macramé: DIY mijn eerste plantenhanger/my first plant hanger

gratis macraméplantenhangertutorial/ free tutorial for a macramé plant hanger

Dit is de eerste plantenhanger die ik maakte. 
Omdat het mijn eerste was, probeerde ik wat verschillende technieken uit. 
Ik kreeg direct de smaak te pakken om er meer te maken: de teller staat nu op 11.

This is the first plant hanger I made. Because it was the first, I experimented with different techniques. 
It was so much fun making it! I kept on creating more plant hangers - 11 already! - and I still want to make more of them. gratis macraméplantenhangertutorial/ free tutorial for a macramé plant hanger


BENODIGDHEDEN/SUPPLIES

 • een ring/a ring
 • 6 houten kralen met groot gat/6 big beads with a large hole
 • Ik heb 2 diktes van koord in huis en voor deze gebruikte ik het dunste. / I have 2 different sizes of cord and for this one I used the fine one.
 gratis macraméplantenhangertutorial/ free tutorial for a macramé plant hanger


DE GEBRUIKTE TECHNIEKEN/TECHNIQUES

Bij deze plantenhanger gebruikte ik deze knopen/For this plant hanger I used these knots

de opzet/beginning

Voor deze hanger werkte ik met 6 draden van 4 meter lang. Ik hing ze allemaal naast mekaar door de ring en maakte 3 weitasknopen rond alle draden samen. 
Daarna verdeelde ik de draden in 3 gelijke groepen en werkte daarmee verder. 

I made this hanger with 6 pieces of rope measuring 4 meter. I hung them al nicely next to each other through the ring and made 3 square knots around all the pieces of rope. 
Then I divided the ropes in 3 equal parts to continue my plant hanger. 


DE OPBOUW VAN DE HANGER/CONSTRUCTION OF THE PLANT HANGER

Na de opzet van hierboven, ging ik verder met 3 clusters van 4 draden. Ik maakte eerst 3 keer 40 spiraalknopen.

After the start from above, I continued with 3 clusters of 4 ropes. I made 3 times 40 half square knots


Vervolgens maakte ik de knoop die ik nu niet uitgelegd krijg ;) .

I continued with the knot I can't explain today ;) .


Dan een kraal die ik over de 2 middelste draden schoof.

Next a bead, stringed at the 2 central ropes.


Daarna 3 weitasknopen + een flink stuk overslaan + 5 weitasknopen.

Next 3 square knots + leave a piece open + 5 square knots.


Opnieuw een kraal over de 2 middelste draden en vervolg met 5 weitasknopen.

Again a bead over the 2 central ropes and continue with 5 square knots.


Laat weer een stukje vrij en maak 2 weitasknopen.

Leave a piece blank and continue with 2 square knots.


Nu komt het 'mandje'.
Splits de clusters van draden in 2 en maak 3 nieuwe clusters van draden. Laat een stuk vrij en maak 3 weitasknopen.

Now we make the 'basket' for the flower pot: 
Split all clusters of ropes in 2 and make 3 new clusters.
Leave a piece blank and make 3 square knots.


Splits de clusters van draden opnieuw en maak terug de originele clusters. Sla weer een stukje over en maak 5 weitasknopen.

Again split the clusters in half and recreate the original 3 clusters of rope. Leave a piece blank and make 5 square knots. 


Eindig door alle draden te groeperen en maak 3 weitasknopen met 2 x 2 draden over alle andere draden. 

Finish by collecting al the ropes and make 3 square knots with 2 x 2 ropes around all other ropes. 


Check of het mandje past voor de pot die je er in wil hangen en rond af door de draden bij te knippen op de lengte die jij het mooiste vindt. 

Check if the flower pot fits the basket and finish by cutting the ropes at a size of your choice. 

gratis macraméplantenhangertutorial/ free tutorial for a macramé plant hanger

Klaar!
Done!

gratis macraméplantenhangertutorial/ free tutorial for a macramé plant hanger


3 opmerkingen:

 1. Erg leuk en wat een duidelijke uitleg. Ik maakte ooit zo tassen van touw, jeugdsentiment!
  Groetjes

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Super tof, ik heb net een plantenhanger, zonder de ‘verborgen steek’ geknoopt. Merci!
  Groetjes Sofie

  BeantwoordenVerwijderen