vrijdag 19 februari 2016

DIY gebreide vingerloze wanten met hartjes / knitted fingerless gloves with hearts

DIY gebreide vingerloze wanten met hartjes / knitted fingerless gloves with hearts

Op de moment dat ik dit schrijf ( afgelopen zaterdagnamiddag ), vind ik het berekoud en zit ik lekker ingeduffeld in de zetel. Ik moet zo dadelijk echt even naar buiten en gelukkig heb ik deze vingerloze handschoenen nog die me daarbij kunnen vergezellen. Ik maakte ze al in 2013 naar eigen patroon en vertaal dat patroon vandaag naar het Engels....

I'm writing this on saturday afternoon and I'm cold. But I do have to go outside later today and I'm glad I have these gloves to accompagny me.
I made them in 2013 and the pattern is mine. Today I translate the old blog post to English...
DIY gebreide vingerloze wanten met hartjes / knitted fingerless gloves with hearts


Om te beginnen nog effe zeggen dat jullie allemaal voor iedereen in je omgeving en voor jezelf natuurlijk ook een paar van die wanten mogen maken.
Maar gebruik mijn patroon aub niet voor commerciële doeleinden en neem mijn patroon niet over zonder bronvermelding en link naar mijn blog/patroon.
Dat lijkt me een goeie deal :).
En dan nu ! : breien maar ! 

I want to start telling you that you can make as many gloves as you want with my pattern : Make them for your family, your collegues, your neighbours and of course for yourself. 
But don't use my pattern for commercial purposes and don't copy my pattern without linking back to the original and giving me credits for it. 
Deal ? Start knitting ! 

DIY gebreide vingerloze wanten met hartjes / knitted fingerless gloves with hearts

Benodigdheden/Supplies
- garen :  Ik gebruikte voor deze wanten iets meer dan 1 bobijn katoen in blauw .
Het gaat wel om een behoorlijk dik garen, pas je patroon of je priemen aan als je garen veel dunner is!
Voor het rode hartje gebruikte ik een restje Catania
- priemen : Ik gebruikte 3 paar priemen : maat 3, maat 3,5 en maat 4.
- dikke naald en schaartje
- Steekmarkeerders en toerentellers zijn handige hulpmiddelen! 

- yarn : I used a bit more than 1 skein of this blue cotton. It is heavy weighted yarn. When yours is lighter, you have to adjust the pattern. For the red heart, I used some leftover red catania yarn.
- needles size 3 , size 3,5 and size 4
- big needle and scissors
- Knit stitch markers and stitch counter makes it easier... .

DIY gebreide vingerloze wanten met hartjes / knitted fingerless gloves with hearts

ZO MAAK JE HET/DIY : 

Deze wanten bestaan eigenlijk gewoon uit telkens 1 rechthoek die je aan de zijkant toenaait en waarbij je een opening laat voor je duim.
Er moeten dus geen steken bijkomen of er moet niet geminderd worden en dat maakt het allemaal wat minder ingewikkeld.
De wanten beginnen met een boord van ribbels, gaan dan verder in tricotsteek met daarin het ingebreid hart en het rode hartje en eindigen opnieuw met een boord van smallere ribbels.

For this gloves you knit a rectangle. Then you close it with needle and yarn, leaving a gap for your thumb.
You don't have to decrease or increase stitches. 
At first you knit in rib stitch and then you continue in stocking stitch and end with rib stitch.
In between you add a heart in red and a heart in reliëf.

DIY gebreide vingerloze wanten met hartjes / knitted fingerless gloves with hearts

Er staan 2 motieven op deze wanten : ingebreide grote reliëfharten op de buitenkant en kleine rode hartjes aan de binnenkant.
Ik neem in mijn beschrijving op wanneer je ze moet beginnen breien, maar je kan die motieven natuurlijk ook in andere breisels verwerken...

I added 2 hearts in these gloves : a big one in reliëf at the outside and a red small one on the inside.
I will tell you when to start knitting these hearts but you can use these patterns in other knitting projects too.

Begin elke rij met een kantsteek : neem gewoon de steek over van de éne naar de andere naald zonder hem te breien en begin pas vanaf steek 2 te breien.

Start each row with an edge stitch : just move the first stitch from needle to needle without knitting it .

Ik ben vergeten om een proeflapje te maken en ook vergeten om de wanten te meten vooraleer ze in mekaar gestoken werden.
Maar ik kan je wel deze afmetingen doorgeven : 
- De eerste boord is ongeveer 8 cm.
- Het tricotdeel met de hartjes een 11 tot 12 cm.
- En het laatste boordje meet een 3 cm.
- In totaal is de handschoen 22 cm lang en in de breedte aan het stuk van de tricotsteek schat ik een 20-tal cm. De breedte kan ik niet nauwkeurig meten omdat ik ze al aan mekaar genaaid heb... 

I forgot to make a  ' gauge ' and forgot to measure the  piece before assembling it.
But I did measure this : 
- rib stitch part : 8 cm
- stocking stitch part : 11 cm
- second rib stitch part : 3 cm
- in total  : 22 cm

1.  Eerst brei je de boord.
Zet 38 steken op met naald nummer 3 en brei met de boordsteek 26 rijen.
Ik gebruikte een boordsteek van afwisselend 2 rechtsen en 2 averechtsen.   
Maar vergeet je kantsteek niet ! 
Je hebt dan voor elke rij : 1 kantsteek + 6 keer 2 rechtse en 2 averechtse  + een extra averechtse.
Je breit elke rij op dezelfde manier.
Ik gebruik zelf een ' toerenteller ' om te tellen in welke rij ik zit. Dat is een toestelletje ( ik zal er wel eens een foto van trekken ) dat je na elke rij een getal verder draait zodat je blijft onthouden hoeveel rijen je al hebt gebreid.
Héél handig vind ik dat !
Je kan best een boord met kleinere breinaaldmaat breien als de rest van je breiwerk. Die boord is dan smaller dan de rest van je breiwerk.

1. Start with the edge : take needle number 3 and cast on 38 stitches. Knit the rib stitch for 26 rows.
My rib stitch = 2 knit and 2 purl.
But don't forget the edge stitch !
I like to knit the edge with a smaller size of needles because the edge will be a bit smaller than the rest of the glove .


2. Dan ga je verder in tricotsteek met priemen nummer 4.
Bij tricotsteek brei je de oneven priem helemaal in rechtse steken en de even priem in averechtse steken.
Dan krijg je een glad breisel zoals je kan zien op de foto.... 
Vanaf hier wordt Want 1 anders dan Want 2 want ze zijn mekaars spiegelbeeld.

2. Take needles number 4 and continue with the stocking stitch ( = one needle in knit, 1 needle in purl ).
From this moment on the pattern for glove one is different than the pattern for glove 2  = mirror images. 


Vervolg want 1 : 
In de 9de priem tricot ga je het ribbelhartje inbreien.
Het hartje verkrijg je door in je priem van rechtse steken op de plaats waar het hartje moet komen averechtse steken te breien.
Concreet wil dat zeggen dat je in priem 9 de tiende steek averechts breit en alle andere steken rechts.
Zo heb je het uiterste onderste puntje van het hartje gemaakt.
De even priem brei je altijd helemaal averechts. Dat blijft.
Maar in de oneven priem waarin je rechts breit, brei je nu elke keer ook de figuur die hierboven in de teltekening staat.
Dat wil zeggen : 
- In priem 9 brei je de tiende steek averechts.
- Priem 10 helemaal averechts.
- In priem 11 brei je de 9de, tiende en elfde steek averechts
priem 12 helemaal averechts.
- In priem 13 brei je de 8ste, 9de, 10dpriem 14 helemaal averechte , 11de en 12de steek averechts en al de rest rechts.
- Priem 14 helemaal averechts.
Enz...

In row number 9 in stocking stitch you start knitting the heart in reliëf. You do this by knitting a heart in purl stitch instead of knit stitch .
The tenth stitch of row 9 you knit in purl stitc and the oters in knit stitch.
That's the bottom of your heart shape.
The even rows you knit the purl stitch.
The odd row, you knit the pattern from above in purl stitch.
that means : 
- row 9 : 10t stitch = purl stitch
- row 10 : purl stitch
- row 11 : 9th, 10th and 11th stitch in purl stitch
- row 12 purl stitch
- ...


Om zeker geen fouten te maken gebruik ik graag steekmarkeerders. Ik hang er eentje in het begin van mijn tekening en op het einde van mijn tekening. En in dit geval ook 1 helemaal in het midden van mijn breiwerk.
Je kan zelf steekmarkeerders maken.

To make sure not to make mistakes, I use stitch markers at the beginning and the end of the heart and 1 in the middle of the row.
You can make your own stitch markers ... 


3. Wanneer je aan de 19de priem komt in tricotsteek is het tijd om je rood hartje in te breien.

3. You start knitting the red heart when you reached row ( in stocking stitch ) number 19.

tip tip tip !!!
Mijn rood garen was veel dunner dan mijn blauw garen. Om te voorkomen dat dat zou gaan wringen en broddelen en om te zorgen dat de diktes van de verschillende materialen wat overeen kwamen, heb ik het rode hartje gewoon met dubbele draad gebreid zodat het dubbel zo dik werd ...

Tip !
Because my red yarn was a lot smaller than the blue one, I used it double.
Brei in de 19de priem in de 27ste steek een rode steek. 
In de 20ste rij brei je steek nummer 26, 27 en 28 rood
enz...
Je volgt gewoon het patroon...

Knit stitch 27 in row 19 in red.
Knit stitch 26, 27 and 28 in row 20 in red ...
Continue as seen in the pattern.
Maar vergeet je blauw averechts ingebreid hartje niet hé ! dat moet je tezelfdertijd ook nog verder breien. 


Don't forget the heart in reliëf ! You have to knit both hearts the same time ! 4. Na de beide hartjes die als alles goed loopt in dezelfde rij nog afgewerkt zijn brei je nog verder gewoon tricotrijen tot priem 35
Vanaf priem 35 brei je terug een boord. Die brei je met priem 3,5 en deze keer wordt het een boord met smalle ribbels.
Je breit daarvoor afwisselend 1 rechtse en 1 averechtse steek.
Je begint daarvoor met een kantsteek, dan 1 rechtse , 1 averechtse en zo afwisselend verder en de laatste steek is een rechtse .
En de volgende priem brei je op net dezelfde manier.
Na 10 rijen boordsteek hecht je los af. Ik leg de nadruk op los omdat er anders niet voldoende veerkacht in je rand zit.

4. keep on knittig the patterns and the stocking stitch till row 35.
Take needles number 3,5 and continue in rib stitch : 1 knit stitch, 1 purl stitch
Knit 10 rows and cast off.Dan werk je de draadjes weg en naai je ze aan de verkeerde /binnen-kant aan mekaar met een gewone stiksteek. Maar laat plaats open voor je duim ! Je moet zelf wat uitproberen waar dat gat moet komen.

Fix loose ends and sew  both sides together with a running stitch. Leave a gap for your thumb.


Want 2
Want 2 brei je op dezelfde manier, alleen staan daar de hartjes in de omgekeerde volgorde...
Het ingebreide hartje begin je in de 9de priem op de 28ste steek.

Glove 2 
Knit the second one the same way , but make sure the hearts are opposite to each other compared with the first glove.
The reliëf heart starts now in row 9 stitch 28.


En het rode hartje start in priem 19 in de 11de steek...
And the red heart starts in row 19 in stitch 11...Voila, dat is het zowat .
Geloof me  het klinkt ingewikkelder dan het is !  

Voila , That's it !
Believe me : it sounds more difficult than it is ! 

DIY gebreide vingerloze wanten met hartjes / knitted fingerless gloves with hearts


Meer tutorials hier ...
More tutorials here ... 


Ik heb een reclame- en sponsorvrije blog en kreeg niks in ruil voor de aankoop van dit materiaal. Ik kocht het op eigen initiatief en betaalde de volle pot. / I have an add- and sponsor free blog and I bought this material at full price at my own initiative and without any form of compensation for writing this blog post. 
Lees dit voor mijn regels rond gebruik en copyright voor mijn ontwerpen/ More info about my rules for copyright on my designs.6 opmerkingen:

 1. Wat een leuke wantjes!! En wat leuk dat je het patroon deelt!! Mooi gemaakt met die hartjes in het rood en in een andere steek van dezelfde kleur. Echt heel mooi!!
  En met dit weer kun je ze goed gebruiken ;-).
  Groetjes, Nelleke

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Great post! Beautiful photos! Gorgeous gloves! Fabulous tutorial, thanks for sharing! I'm tempted to make a pair to me ^_^
  Hope you have a lovely week!
  Hugs and love from Portugal,
  Ana Love Craft
  www.lovecraft2012.blogspot.com

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Leuk zo met die hartjes. Heb ooit eens een paar gehaakt om kado te doen aan een nichtje. Zelf heb ik graag warme vingertoppen. :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Очень понравился гном Ваш!!!!хорошая работа!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Мне понравилась Ваша работа! Красивые митенки! Отличная идея!

  BeantwoordenVerwijderen

Kan je niet reageren? Mail me! If you are unable to comment? Contact me!
bollekes.met.gaatjes.en.koordjes(at)gmail.com