vrijdag 9 december 2022

DIY oorbellen/earrings "jungle"

DIY oorbellen/earrings "jungle"

Ik vond het groene en het oranje blad zo mooi bij mekaar passen en besloot er een paar oorbellen mee te maken met een zelfgemaakt tussenstukje van metaaldraad en rocailles. En zo geschiedde ... 

I liked the combination of the orange and green leaf and decided to make a pair of earrings with them in combination with a self made connector with metal wire and seed beads. And this is the result.

DIY oorbellen/earrings "jungle"

BENODIGDHEDEN/SUPPLIES

materiaal/material

  • 2 x 1 oranje blaadje/orange leaf
  • 2 x 1 olijfgroen blaadje/olive green leaf
  • 2 x 1 stuk wat dikker metaaldraad/piece of heavy metal wire
  • een eindje dunne metaaldraad/some light weighted metal wire
  • 2 x 1 kettelstift of eindje metaaldraad/eye pin or piece of metal wire
  • wat oranje en groene rocailles/some orange and green seed beads


gereedschap/tools


DIY oorbellen/earrings "jungle"

ZO MAAK JE HET/DIY

Knip 2 stukjes dik metaaldraad af van dezelfde lengte. Het is het handigst dat je de tussenstukjes tegelijkertijd maakt, dan zullen ze het meest op mekaar gelijken.

Cut 2 pieces of heavy metal wire of the same size. It is best to make both connectors the same time.

Plooi ze zoals je ziet op de foto. Zorg dat de korte zijdes min of meer even breed zijn.
Bend them as shown at the picture. Make sure the small sides are more or less of the same lenght.

Gebruik hamer en aambeeld om door zachtjes te kloppen te vorm te versterken, vooral aan de hoeken.
Use hammer and anvil to strengthen the shape by softly hammering it. Especially in the corners. 

Maak aan elk uiteinde op dezelfde hoogte een oogje.
Make an eye at each end at the same place.


Neem een lang stuk dun metaaldraad, plooi het een beetje in 2 gelijke delen en wikkel het vanaf het midden van de smalle kant rond de dikke draad. In het midden spaar je aan de bovenkant wat extra ruimte uit want daar komt het oorhaakje.

Take a long piece of light weighted metal wire , bend it a bit in 2, and wrap it - starting in the centre of the small side - around the heavy wire. Make sure to leave a small opening on top in the middle because that is where you will add the ear wire.

Als je de hoek hebt bereikt, wikkel je verder voorbij de hoek. Maar rijg dan willekeurig door elkaar wat groene en oranje kralen aan, tot je de andere kant hebt bereikt.
Steek het uiteinde van het ander stuk metaaldraad ook door de rocailles. Zo kruisen beide draden mekaar doorheen de rocailles.
Draai een keer of 3 rond de dikke draad en herhaal de vorige stap tot je aan de oogjes bent gekomen. Knip de uiteindes af en werk ze weg.

When you reached the corner, keep on wrapping . But now you string some seed beads in random colours of green and orange until you have enough to reach the other side. 
Stick the other piece of metal wire also through the seed beads. That way both pieces of metal wire cross each other through the seed beads.
Wrap more or less 3 times around the heavy wire and repeat the step from before until you reach the eyes. Cut the loose ends.


Neem de kettelstift of het eindje metaaldraad, maak er een oogje aan, rijg 5 rocailles aan, maak een oogje en bevestig het groene blaadje. De oogjes moeten in tegenovergestelde richting wijzen.

Take the eye pin or piece of metal wire, make a loop, string 5 seed beads in random colours, again make a loop and attach the green leaf. Both loops must point towards opposite sides.


Bevestig het oranje blad aan 1 van de oogjes van het tussenstuk.
Attach the orange leaf onto one of the eyes of the connector.


Hang de hanger met het groene blaadje aan het ander oogje en je eerste oorbel is klaar.
Maak er nog eentje maar dan in spiegelbeeld.

Attach the pendant with the green leaf onto the other eye and earring 1 is done.
Make another one but mirrored. 


Hang ze aan je oren en straal!
Wear them and shine!

DIY oorbellen/earrings "jungle"

Meer juwelentutorials hier ...
More jewelry tutorials here ...


Ik heb een reclame- en sponsorvrije blog en kreeg niks in ruil voor de aankoop van deze kralen. Ik kocht ze op eigen initiatief en betaalde de volle pot. / I have an add- and sponsor free blog and I bought these beads at full price at my own initiative and without any form of compensation for writing this blog post.
Lees dit voor mijn regels rond gebruik en copyright voor mijn ontwerpen/ More info about my rules for copyright on my designs.
Lees dit voor mijn regels rond gebruik en copyright voor mijn ontwerpen/ More info about my rules for copyright on my designs.

1 opmerking:

Kan je niet reageren? Mail me! If you are unable to comment? Contact me!
bollekes.met.gaatjes.en.koordjes(at)gmail.com