vrijdag 21 mei 2021

DIY oorbellen/earrings 'Elendor'

DIY oorbellen/earrings 'Elendor'

Ik wilde nog eens bellen maken door wat te plooien met metaaldraad en dit is het resultaat ... .
I was in the mood to make a new pair of earrings by bending some metal wire and this is the result ...

DIY oorbellen/earrings 'Elendor'


BENODIGDHEDEN/SUPPLIES

materiaal/material

 • een eindje dikke koperdraad/a piece of heavy copper wire
 • een eindje dunne koperdraad/a piece of thin copper wire
 • 2 x 18 kleine rocailles/small seed beads
 • 2 x 6 amberkleurige grote rocailles/amber coloured large seed beads
 • 2 x 10 zeegroene grote rocailles/sea green large seed beads
 • 2 x 1 grote tubekraal/big tube bead
 • wat overschotjes aan rocailles om het gat van de grote kraal te vullen/some left ober seed beads to fill the hole of the big bead
 • 2 x 1 klein koperen kralenkapje/small copper bead cap
 • 2 x 1 nietstift/head pin
 • 2 x 2 open ringetjes/jump rings
 • 2 x 1 gesloten ring/closed ring
 • oorhaakjes/ear wire


gereedschap/tools

DIY oorbellen/earrings 'Elendor'

ZO MAAK JE HET/DIY


Om 2 identieke oorbelornamenten te maken is het aangewezen om deze ornamenten tegelijk te maken. Op die manier heb je het meeste kans dat ze min of meer gelijk zijn. 
Knip2 stukken van de dikke koperdraad en wikkel ze samen rond het voorwerp dat als mal dient.
To create 2 ornaments that are more or less alike, it is best to make them both at the same time. Cut 2 pieces of the heavy copper wire and wrap them around the mold. 


Knip ze op de juiste lengte = omtrek ornament + eindje om oogjes te maken.
Cut them at the correct size = circumference ornament + piece to make a loop at each side.


Vouw een oogje aan elke kant.
Klop zachtjes met de hamer op het ornament. Op die manier fixeer je de vorm. Nu heb je de basisvorm.
Bend a loop at each end.
Gently hammer the ornament to fix the shape. This is the basic shape of your ornament.


Nu worden de kraaltjes vastgemaakt op het ornament.
Knip een eindje van het dunne koperdaad en wikkel dat een keer of 2 rond het ornament. Zorg dat je aan beide zijden nog genoeg draad over hebt. Ik vind dit trouwens een lastige fase in het ontwerp. Het vraagt wel wat vaardigheid en ervaring om dit vlot te kunnen. Het is dus niet raar als je wat zit te sukkelen.
Now we will attach the beads onto the ornament. 
Cut a piece of the thin copper wire and wrap it once or twice around the ornament. Make sure to leave  enough wire to compleet the rest of the creation at each side
This is a difficult fase in  the creation of the ornament. It takes some dexterity and experience to be able to do this smoothly. Is it difficult for you? That is not strange. I find it difficult too. 


Rijg 8 zeegroene rocailles aan, volg de vorm van het ornament en wikkel de draad weer een keer of 2 rond het ornament. Ook dat kan best lastig zijn. Blijven proberen!
String 8 sea green seed beads onto the wire, follow the shape of the ornament and wrap the wire twice around the ornament. That is also a tricky fase in the proces. Keep on trying!


Rijg aan: 1 kleine rocaille + 1 amberkleurige + 1 kleine rocaille. Wikkel de draad 2 keer rond het ornament. Herhaal dit. In totaal doe je dit aan elke kant 3 keer.
String : 1 small seed bead + 1 amber coloured seed bead + 1 small seed bead. Wrap the wire twice around the ornament. Do this 3 times at each side. 


Knip de uiteinden bij en dan is het ornament klaar. Nu is het tijd om de bellen te assembleren. 
Cut the loose ends and the ornament is finished. Now it is time to assemble the earrings. 


Bevestig het ornament met 2 open ringetjes aan de gesloten ring.
Attach the ornament with 2 jump rings onto the closed ring.


Maak de hanger: rijg aan de nietstift: 1 kleine rocaille + 1 grote zeegroene rocaille + de grote kraal + de vulling voor de grote kraal + kralenkapje + 3 kleine rocailles + 1 zeegroene rocaille + 2 kleine rocailles en maak een oogje.
Make the pendant: string onto a head pin: 1 small seed bead + 1 sea green seed bead + big bead + seed beads to fill the hole of the big bead + bead cap + 3 small seed beads + 1 sea green seed bead + 2 small seed beads and make a loop. 


Bevestig de hanger en een haakje aan de ring en bel 1 is klaar.
Attach the pendant and ear wire onto the ring and earring 1 is done.


Maak er nog eentje en klaar!
Make another one and done!

DIY oorbellen/earrings 'Elendor'

Meer juwelentutorials hier ...
More jewelry tutorials here ... 

Ik heb een reclame- en sponsorvrije blog en kreeg niks in ruil voor de aankoop van deze kralen. Ik kocht ze op eigen initiatief en betaalde de volle pot. / I have an add- and sponsor free blog and I bought these beads  at full price at my own initiative and without any form of compensation for writing this blog post. 
Lees dit voor mijn regels rond gebruik en copyright voor mijn ontwerpen/ More info about my rules for copyright on my designs.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Kan je niet reageren? Mail me! If you are unable to comment? Contact me!
bollekes.met.gaatjes.en.koordjes(at)gmail.com