woensdag 4 maart 2015

feiten en onzin over kamperen en aanmelden/inschrijven in scholen

Deze keer een blogpost zonder prentjes.
En met veel tekst.
Af en toe moet dat kunnen..

Ik kreeg zin om dit te schrijven toen ik gisteren hoorde dat Hautekiet ( Vlaams radioprogramma op radio 1 ) het had over de kampeerders voor scholen her en der in Vlaanderen. ( ik heb helaas enkel het begin van het programma kunnen horen )  
Toevallig ken ik wel wat van dat onderwerp - ik ga dat niet verder specifiëren want dat behoort tot het private deel van mijn leven - en ik wil de kennis die ik daarover heb delen omdat ik jaar in jaar uit de grootste onzin tegenkom in de pers  en de publieke opinie over inschrijvingen in scholen.
En ik wil met dit artikel de puntjes eens op de ' i ' zetten en de correcte info delen...
Het is wel een erg vlaams verhaal, Nederlandse lezers gaan dit niet echt kunnen volgen vrees ik ;) 


' er is geen vrije schoolkeuze meer '  
Volgens de wetgeving wil vrije schoolkeuze niet zeggen dat je het recht hebt op een inschrijving in de school van je keuze, maar wel dat je recht hebt op een inschrijving in een school van het net van je keuze. Als jij een katholieke school wil en die is vol maar er is nog een andere achter de hoek die wel plaats heeft, dan komt je recht op vrije schoolkeuze wettelijk gezien niet in het gedrang.

Sommige mensen vinden dat je ook altijd het recht moet hebben om in te schrijven in de school van je keuze. ( wat wettelijk geen recht is dat voorzien is in regelgeving )  En ze zeggen dat dat door de inschrijvingsregels en electronische aanmeldsystemen die in vele steden gebruikt worden niet meer kan.
Maar dat klopt niet.
Vrije schoolkeuze als in ' recht op inschrijving in de school die je wil' heeft namelijk nooit bestaan. Dat kan ook niet. 
Sommige scholen zijn  ( al dan niet terecht, op zich ook een interessant onderwerp om eens over door te bomen ) erg populair waardoor veel meer ouders dan er vrije plaatsen zijn hun kinderen er willen inschrijven. Dat is van alle tijden, ook voor de huidige inschrijvingsregels bestonden was dat zo.
Als een school  20 plaatsen heeft en er willen 50 ouders inschrijven, dan zijn er 30 plaatsen te kort. Scholen kunnen het fysiek niet aan om al die kinderen een plaats te geven en er zullen dus 30 leerlingen geweigerd worden.
Dat was vroeger ook al zo, maar niet zo zichtbaar als vandaag. 
Vroeger bestonden er geen regels over wie een plaats kreeg en wie geweigerd mocht worden en  kozen de scholen uit wie ingeschreven werd en wie niet of werd er gewerkt met wachtlijsten die jaren geldig bleven enz. 
Veel vooral socio-economisch zwakkere  en/of leerlingen met een andere etnische achtergrond of leerlingen met specifieke behoeften en minder goede resultaten kwamen daardoor - voor het bestaan van de inschrijvingsregels - in sommige scholen gewoon niet binnen omdat ze door de scholen werden geweigerd. Vaak net omwille van hun achtergrond.
Maar de laatste jaren is ( gelukkig ) bij dekreet vastgelegd hoe scholen leerlingen moeten inschrijven en hoe ze mogen weigeren en dat maakt dat tegenwoordig andere groepen van ouders ook uit de boot vallen in die scholen waar zij vroeger wél altijd binnen geraakten. En vaak zijn dat in tegenstelling tot de socio-economisch zwakkere ouders of die met een andere etnische afkomst veel mondigere ouders die dat niet gewoon zijn en meer lawaai maken in oa pers. 
De toegang tot die scholen is nu voor iedereen gelijk, Vroeger hing dat af van wie je was of je binnen geraakte of niet .
( Uiteraard gold dat niet in alle scholen : er zijn altijd ook scholen geweest die gewoon  alle leerlingen inschreven die zich aandienden , ongeacht hun achtergrond. )
Ongeacht welk systeem er wordt uitgedacht om de vrije plaatsen in de scholen te verdelen onder de leerlingen die willen inschrijven , men zal nooit kunnen garanderen dat alle kinderen recht op inschrijving hebben in een bepaalde school en er zullen er altijd uitvallen in scholen waar meer vraag dan plaats is.

' zonder kamperen geraak je niet binnen op een school ' 
In sommige scholen klopt dat vandaag de dag.
Maar dat is niet in alle scholen zo.
En kamperen is al helemaal geen voorwaarde om een school te kunnen vinden.
Kamperen aan schoolpoorten heeft verschillende oorzaken : 
- zoals ik hierboven al vertelde, zijn sommige scholen zo populair dat er veel meer mensen willen inschrijven dan er plaats is. In gemeenten waar men geen aanmeldsysteem gebruikt om de vrije plaatsen te verdelen onder de ouders die willen inschrijven zal aan die zeer populaire scholen worden gekampeerd . Vaak is er dan achter de hoek een andere school - die ook goed is - waar je gewoon zonder problemen kan inschrijven. 
- kamperen werkt aanstekelijk : als er ergens aan een schoolpoort wordt gekampeerd, denken mensen al gauw dat dat zo hoort. Een jaar later staan er aan andere scholen ook mensen te kamperen omdat ze denken dat ze anders niet binnen geraken. Zo neemt dat jaar na jaar toe. Maar als je dan gaat kijken naar de realiteit, blijkt dat men vaak zelfs nog plaatsen over heeft nadat elke kampeerder is ingeschreven en bleek het dus helemaal niet nodig om te kamperen. 
Klasse maakte een lijstje over redenen voor wachtrijen en kamperen aan schoolpoorten, je kan het hier lezen


' sinds men in Antwerpen werkt met een electronisch aanmeldsysteem, geraak ik niet meer binnen in een school van mijn keuze en moeten mijn kinderen naar een school die ik niet wil ' 
In Antwerpen ( maar ook in andere grote steden ) heeft men voor de kleuter- en lagere scholen een electronisch aanmeldsysteem uitgewerkt. Dat systeem is een manier om de vrije plaatsen in de scholen op een objectieve manier te verdelen onder de geïnteresseerde ouders. 
Er moet altijd een manier zijn om die vrije plaatsen te verdelen : vroeger was het de school zelf die besliste welke leerling ingeschreven werd en welke niet, daarna was het diegene die eerst was die binnen geraakte met alle kampeertoestanden vandien en nu dus het electronisch aanmeldsysteem.
In Antwerpen is er echter een ernstig probleem dat roet in het eten komt gooien : er zijn in Antwerpen plaatsen te  kort in de scholen , het aantal kinderen dat in Antwerpen naar school zou willen gaan is groter dan het aantal plaatsen in de Antwerpse scholen. Dat maakt het nog moeilijker dan vroeger om in de school van je keuze binnen te geraken omdat er gewoon meer gegadigden zijn voor de vrije plaatsen in die scholen. Dat probleem zou er ook zijn als het aanmeldsysteem niet zou bestaan :  ongeacht op welke manier de beschikbare plaatsen verdeeld worden : als er plaatsen te kort zijn, zullen er altijd kinderen uit de boot vallen. Vroeger waren dat vooral sociaal ecominisch zwakkere leerlingen of leerlingen met een andere etnische achtergrond of andere dooor sommige scholen minder gegeerde leerlingen omdat zij geweigerd werden door vele scholen of omdat zij het niet zomaar georganiseerd krijgen om te kamperen ( als ze al weten dat dat nodig zou zijn ). Nu kan elke ouder - ongeacht zijn achtergrond  - zo'n weigering te horen krijgen omdat men de plaatsen op een eerlijke en objectieve manier verdeelt onder de ouders via het electronisch aanmeldsysteem.
In Antwerpen kijkt men daarvoor naar :  
                - de afstand tussen je adres en de school 
                - of de afstand tussen je werk en de school 
                - of de eerste drie scholen van je lijstje krijgen een extra kans omdat dat écht je absolute voorkeurscholen zijn. 
  
Omdat er een plaatstekort is in de Antwerpse scholen wordt aangeraden om bij het aanmelden minimum 5 ( en dat is eigenlijk écht nog te weinig ) scholen op te geven bij het aanmelden. Het aanmeldsysteem zal heel je rijtje afwerken tot het bij een school komt die plaats voor je heeft.  Maar als er geen school meer op je lijstje staat,  heb je er geen... Het is dus belangrijk veel scholen op te geven!  
Je favoriete school zet je bovenaan en zo maak je een top van je scholen. 
Het klopt dus niet dat je een school toegewezen kan krijgen die je niet wil. Je kan alleen een school toegewezen krijgen die in je lijstje staat en die heb je er zelf ingezet en scholen die je echt niet wil moet je daar natuurlijk niet bij opzetten.

Wanneer je genoeg scholen hebt opgegeven en er geen enkele school plaats blijkt te hebben, ligt dat niet aan het electronisch aanmeldsysteem, maar aan het plaatsgebrek in het Antwerps onderwijs.


' tegenwoordig geraak je als ' echte vlaming ' niet meer binnen op scholen want 'vreemdelingen ' hebben voorrang ' 
Elk jaar is er wel den éne of andere niet al te snuggere ( of liegende ) vlaams belanger die met dit verhaal afkomt. Maar dat klopt niet. Er is namelijk in het verdelen van de vrije plaatsen in de scholen geen enkele manier voorzien waarop mensen met een andere etnische achtergrond makkelijker binnen zouden geraken dan anderen. Er zijn wel mensen die meer kans maken dan andere, maar etnische achtergrond hoort daar niet bij.
Dit kan wel : 
           - als je al een kind hebt in een school, dan kan je je andere kinderen in dezelfde school inschrijven tijdens de voorrangsperiode. Die voorrangsperiode gaat door vóór de aanmeldingen en/of inschrijvingen starten voor de andere leerlingen.
          - hetzelfde geldt voor de kinderen van personeel van de school ( wat ik persoonlijk een beetje raar vind eigenlijk, maar soit :  wet is wet en ik heb ze niet gemaakt)
          - Elke school moet een deel van de plaatsen voorbehouden voor indicatorleerlingen en een ander deel voor niet-indicatorleerlingen. Indicatorleerlingen zijn leerlingen waarvan : 
                * de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft
                * of de ouders een schooltoelage krijgen
( ik was dus een indicatorleerling ) 
Naargelang tot welke groep je behoort en het aantal plaatsen dat de school voor elke groep voorziet , is er voor jou nog wel of geen plaats meer op de school       

Het klopt trouwens wel dat bij inschrijvingen en aanmeldingen gevraagd wordt om op te geven welke thuistaal het gezin heeft. Maar die informatie speelt op geen enkele manier mee bij het al dan niet toekennen van een plaats. Scholen moeten dit wél weten omdat het mee bepaalt hoeveel financiële middelen ze krijgen, niet om te kunnen beslissen of je ingeschreven wordt of niet. 

Ik ben zelf nogal enthousiast over het centraal aanmeldsysteem in Antwerpen. Niet dat daar geen problemen mee zijn en niks aan verbeterd kan worden - het is enorm ingewikkeld bijvoorbeeld - maar van alle methoden van inschrijven in scholen die ik al gekend heb is dit tot nog toe het eerlijkste systeem. Mensen kunnen niet uit de boot vallen omwille van hun achtergrond en da's maar goed ook .

Meer informatie over de wettelijke achtergrond van deze info : 
- omzendbrief over inschrijvingen in het basisonderwijs 
- aanmelden in Antwerpse basisscholen 
- info van het kruispunt migratie


Tenslotte nog dit : moet je voor volgend schooljaar een ( nieuwe ) kleuter- of lagere school hebben in Antwerpen en haar districten : wees dan zeer zeer vlug en meld je kind nog aan via meldjeaan.antwerpen.be . Dat kan nog tot ten laatste vrijdag 6 maart 17.00 uur ! Daarna zal je het moeten doen met het beperkt aantal scholen die nog een plaatsje hebben en dat zal echt niet veel zijn . 
En vul dan mimimum 5 maar liefst nog veel meer scholen in om de kans op een plaats te vergroten ! 

5 opmerkingen:

 1. In Brussel heeft de taal die je thuis spreekt wel een invloed, maar dat begrijp ik ook. Onze zoon zit als enige volledig Nederlandstalige in een klas van 19 kinderen. Ik heb er geen enkel probleem mee hoor, hij leert Frans van zijn klasgenootjes. Maar ik zou het wel een beetje gek vinden dat je als Nederlandstalige niet in een school terecht kan waar er dan alleen maar Franstaligen zouden zitten. Als je begrijpt wat ik bedoel. En dat van die kampeerders, ik vind dat stiekem wel altijd grappig als er mensen zitten kamperen terwijl dat helemaal niet nodig is. Laat je toch informeren! Het is vaak meelopen met de rest.
  Ik kan me helemaal vinden in je uitleg. Er is niets mis met het inschrijvingssysteem, wel met het aantal beschikbare plaatsen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ja, da's waar, Brussel is op taalvlak idd een geval apart

   Verwijderen
 2. Verhelderende blogpost over een heikel onderwerp. Ik geloof dat je helemaal gelijk hebt: vroeger was het net zo, maar waren het de zwakkeren die uit de boot vielen, nu vallen soms weerbaarder mensen uit de boot en wordt er meer aan de bel getrokken.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Heel to the point geschreven. En je hebt helemaal gelijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Misschien kan men beter kijken naar de tijd die ouders hebben om hun kinderen naar school te brengen. Vooral voor kleuter en lager onderwijs.
  Gezinnen waar iedereen werkt (beide of 1 voor eenoudergezinnen) zouden de vrije keuze moeten krijgen omdat zij het minst de gelegenheid hebben hun kinderen naar en van de school te brengen!

  BeantwoordenVerwijderen